רפורמה משפטית על הגריל

מה אומרים על הרפורמה המשפטית? מבלי להיכנס לפוליטיקה או לטיב הרפורמה, אני נוטה לחשוב שהשפעתה על הכלכלה הישראלית בטווח הבינוני ארוך תהיה טובה. אני מבסס את חלק מדעותיי על ‘הלכת אפרופים’. ‘פסק דין אפרופים’. לטעמי מדובר בגולת הכותרת של ‘פאולים’ משפטיים שפוגעים בישראל ולכן יש לא מעט עסקים שבוחרים לחתום עסקאות מחוץ לגבולות המדינה. פסק […]

More