מה עוד יכול לערער את מחירי הדירות

בשנים האחרונות שמחירי הדירות האמירו בעשרות אחוזים וכולם הפכו לספסרי קירות החלו לעלות על פני השטח שאלות הכדאיות וסוגיות התשואה. עם זאת, בדומה לכל מכשיר פיננסי אחרי, גם כאן עמך ישראל מאמין שמה שקרה אתמול יקרה גם מחר ונוהר אחר חלום רכישת דירה שניה,שלישית ועוד. אזרחים עתירי מזומן או עתירי הכנסה ראו אט אט כיצד […]

More