הסתיימה שנת 2012 מתחילה 2013

סיכומי שנה נעשו לרוב בכל כלי התקשורת הכלכלית. ניתוחי תשואות ומניות שניצחו את המדדים. לדעתי, אחד הפיספוסים הינו חידוד הטלטלות שהיו בשנת 2012 בשווקים הפיננסים וההתייחסות לסביבת הריבית. הן בארץ והן בעולם. כל בעיות החוב והגירעון בארה”ב, בעיות החוב בגוש היורו, סוגיית חדלות פרעון אפשרית ביוון, הדיונים סביב הזרמת כספים למדינות כגון ספרד ואיטליה, סוגיית הגרעין האירני, […]

More