ימי הגאות והשפל

ידוע שכאשר המצב הכלכלי טוב השווקים הפיננסים מראים צמיחה. תרשו לי לחדש לכם דבר מה – השווקים הפיננסים מגיבים הרבה לפני שמרגישים גאות או שפל אצל האדם ברחוב. ההבדלים המקצועיים נקראים השוק הפיננסי והשוק הריאלי – השוק הפיננסי הינו כל השווקים הפיננסים בהם נסחרים ניירות ערך המשקפים את הערך הנכון של הפירמות השונות ואילו השוק […]

More