מגבלות הפיזור הגלובלי של תיק ההשקעות

ללקוח מין השורה המעוניין לפזר את תיק ההשקעות שלו על פני ניירות ערך בעולם עומד מכשול אחד – גודל תיק השקעות. כמובן שככל שתיק ההשקעות גדול יותר – מעל 3 מיליון שקלים – אפשרויות החשיפה לאג”ח ומניות בחו”ל נפתחות. לתיקי השקעות בהיקפים נמוכים יותר ישנו מכשול כמעט בלתי עביר – קנית אג”ח קונצרני או ממשלתי […]

More