סלקום

מדי פעם אני חורג ממנהגי ומעלה פוסטים על מניות סטרייט. המטרה אינה הנעה לפעולה אלא יותר הצבת מספר אנקדוטות שנראות לי רלוונטיות ביחס לני"ע כזה או אחר. על מנת להגיע להחלטה על הקורא לבצע בדיקות נאותות נוספות. הפעם מדובר במניות של חברת סלקום.

אין הכוונה להלאות את הקוראים מבינכם בנבירה עמוקה בדוחות כספיים אלא יותר על הסימנים המצביעים על אפשרות של אפסייד במחיר המניה.

ידוע לכל כי המגזר כולו סובל מתת תמחור עמוקה לאור הרפורמה בשוק הסלולר המכונה גם "כחלוניזם סלולרי" על שם שר התקשורת לשעבר שאחראי לרפורמה – משה כחלון. הרפורמה פגעה אנושות בחברות הסלולר הוותיקות (פרטנר, פלאפון, סלקום).

פרטנר וסלקום הינן חברות ציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסה ולכן היה קל לזהות את הפניקה השלילית שאחזה בשוק ושלחה את המניות למחירי שפל היסטוריים. מניות החברות אכן ירדו בצורה חדה בשנתיים האחרונות ואילו כיום ניתן לזהות כי המניות נסחרות ביחסים פיננסים שאינם אופייניים למגזר – גם אם לוקחים בחשבון פגיעה בתוצאות הכספיות.

נשאלתי לא פעם מה ההבדל בין פרטנר וסלקום ואכן במבנה ההכנסות והפעילות אין הבדלים גדולים. עם זאת, ההבדל ניכר בבעלות ובהנהלה של שתי החברות ובציפיות מהבעלים ומההנלה לאן יובילו את הספינה במים סוערים.

במקרה של סלקום הבעלות (בשרשור) נמצאת בידי נוחי דנקנר שעלה לכותרות שליליות לאחרונה.

אז התאוששות "חזירית" בשוק הסלולר אולי לא תגיע אך התאוששות מהפניקה שאחזה במשקיעים יכולה לבוא בסערה ועל כך בנויה הפוזיציה.

סלקום הוכיחה בעבר כי היא יודעת לנצל את השוק לטובתה וההנהלה הוכיחה את עצמה יותר מפעם אחת. האם יתכן שהבעלים יעמידו את מניותיהם למכירה? יתכן. לטעמי זה צעד שיכול להועיל מאוד לאפסייד בהמשך.

לאוהבי הניתוח הטכני – גם מבט על גרף המניה מצביע על נקודת כניסה נוחה. עם זאת, עלי לסייג כי אין לראות בניתוח הטכני בסיס איתן על פיו תישקל כניסה לפוזיציה.

מאחר ועבר זמן מספק על מנת לעמוד על טיבה של מהפכת הסלולר וכל השחקנים החדשים כבר הטביעו חותמם בשוק אפשר להסיק כי החברות הגדולות (סלקום, פרטנר, פלאפון) כבר הבינו לאן נושבת הרוח וכל שנותר הוא לבחון האם הנהלות החברות ישכילו לנצל את המצב לשיפור עמדות ושיפור בנתונים, ביחסים הפיננסים השונים ובשורה התחתונה בדוחות הכספיים. נתון אחד שלא ניתן לכמת אותו במספרים הוא שיפור היחסים מול צרכן הקצה – ועל זה בנויה כל אסטרטגיית השיווק.

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן-"המידע") מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו
המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק
ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו
מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי