מה יהיה מחיר המניה מחר?

הטענה המרכזית השוררת בשווקים הינה שהשקעת ערך תניב את הרווחים הגבוהים ביותר. עם זאת, קיימות בשוק ההון מספר דרכי השקעה ולכולן יש תוקף ומקום. שיטת הערך גורסת שניתוח מעמיק של דוחות החברה, עסקיה והנהלתה תהווה עוגן מספק על מנת להגיע להחלטה האם להשקיע במניותיה תוך ציפייה שהחברה תייצר ערך בטווח הארוך שישורשר למחיר המניה ולרווח למחזיקיה. עליי לציין כי ברוב המקרים אכן כך הדברים מתנהלים.

שיטת הערך (פאנדמנטל) הינה הבסיס לכל ההתנהלות של השווקים הפיננסים בעולם ומרבית המשקיעים נוהגים עפ”י שיטה זו ובסיס ההחלטות מתבסס על ניתוח עסקי החברה.

שיטה נוספת הינה שיטת הניתוח הטכני (שאני מאוד מחבב באופן אישי) הבנויה לטעמי בעיקר על בסיס הרצון של הסוחר “לתפוס” רווח בטווח הזמן הקרוב. השיטה מתעלמת לחלוטין מהמבנה העסקי של החברה ומתמקדת בתצורת גרף המניה והתנהגותו ומכאן נגזרת עמדת הפעולה – קנייה או מכירה.

2 השיטות טובות עבור מי שעושה בהן שימוש אלא ששיטת הערך הוכיחה את עצמה לאורך השנים ואילו שיטת הניתוח הטכני לא קיבלה “אישור” סטטיסטי או אקדמי לתקפותה.

אני מתעלם לרגע מהסוגיה איזו שיטה עדיפה אבל אחדד נקודה הרבה יותר רלוונטית שיכולה לענות לכל הצדדים המעורבים (משקיעי פאנדמנטל וסוחרי הניתוח הטכני) וכל אחד מהם יכול לעשות שימוש בעמדה לטובתו.

הנקודה החשובה ביותר נעוצה במקום בו שינוי במחיר נייר ערך ביום מסויים, בתקופה מסויימת, הוא מקרי בהחלט ואינו תלוי בפרטים הפיננסים השונים של אותה חברה או של גרף החברה.

האם ירידה בשוויה של חברה כלשהי בכ-5% ביום מסויים משקפים בהכרח הרעה משמעותית בביצועיה? האם ירידה עקבית בשוויה של חברה כלשהי במשך תקופת זמן בת יום, שבוע או חודש משקפים בהכרח שינוי ב”אקלים העסקי” שלה?

יכול בהחלט להיות שהתשובה חיובית אך במרבית המקרים לא כך הדבר. מדובר בשלל נתונים המשפיעים על השווי בנקודת הזמן ויתכן ואינם מייצגים. גם כאשר שווי החברה מטפס ביום מסויים או בתקופה מסויימת זה לא משקף בהכרח את הסביבה העסקית.

העמדה הנ”ל באה מתוך ראייה מציאותית של פני הדברים שהרי לא בכל יום חברה מפרסמת הודעות אודות התנהלותה ועסקיה ומכאן שאין צורך בשינוי. בפועל השווי משתנה מדי יום ומכאן הסברה שהשינויים הינם פן פסיכולוגי של המשקיעים והסוחרים ברגע נתון וכן השפעות סביבתיות כגון מצב השוק באותו יום מסויים, חדשות המתפרסמות באותו היום, חדשות מגזריות, בטחוניות, עולמיות ועוד ועוד.

הסיכום מאוד פשוט – אין יודע מה יהיה שווי חברה מסויימת מחר בבוקר.

השקעה במניות היום ורווח מחר בבוקר דומה מאוד להשקעה במניות היום והפסד מחר בבוקר.

הסטטיסטיקה מוכיחה שככל שטווח ההשקעה גדל כך גדל הסיכוי לרשום רווחי הון והמקטרגים מוזמנים לבצע את הניסוי בעצמם. לצד הסטטיסטיקה הנ”ל ישנה סטטיסטיקה נוספת המצביעה שישנו פלח סוחרים מצומצם בשווקים הפיננסים שמצליחים להרוויח ממסחר קצר טווח ומשינויים דינמיים במחירי המניות. זו בדיוק הנקודה שלדעתי מפילה את מרבית הפועלים בשווקים הפיננסים – הקסם שברווח המהיר והידיעה שזה אפשרי. מעטים מאוד מצליחים ומעטים יותר מודים בעובדה שהמסחר קצר הטווח לא הועיל לתיק ההשקעות שלהם.

אסיים בברכת הצלחה הן למשקיעים מבינכם והן לסוחרים שמנסים לדעת מה יהיה מחיר המניה מחר.