חדש בישראל-אופציות על אג”ח ממשלתי

מחר תשיק הבורסה בישראל מוצר חדש שלא היה קיים עד כה בישראל – אופציות על אגרות חוב ממשלתיות. לעת עתה רק על 2 סדרות אגרות חוב ממשלתיות. קניה של אופציה אחת תהיה שוות ערך לקנייה של 100,000 אגרות חוב ערך נקוב.

בעולם המוצר עובד שנים רבות עם היקפי מסחר משמעותיים המאפשרים לבצע פעילות ענפה בתחום האג”ח הממשלתיות.

יש לשים לב כי תחום ההשקעה באופציות הינו בין המסוכנים ביותר ואינו מתאים למרבית המשקיעים.