מתי השוק יפסיק “לדמם”…

כל העוסקים בתחום ההשקעות בבורסה, הן המשקיעים הקטנים והן הגדולים, תוהים מתי תיעצר הירידה העקבית במחירי ניירות הערך. יש תשובה לשאלה אלא שהיא אינה ברורה ואינה מוגדרת במספרים מדוייקים.

הירידה במחירי ניירות הערך תיעצר בשלב בו לציבור המשקיעים יימאס לחלוטין מהציפיה לתיקון מעלה. הציפיות יורידו את השוק עוד ועוד ולאחר ‘הייאוש הגדול’ תגיע ‘בלימה ונסיקה’.

כל אחד ואחד שיעשה חשבון מתי זה “הנמאס שלו” ויתבונן סביב וינסה להבין היכן זה “הנמאס הציבורי” – או אז יתקבל איתות לפעולה.

כמובן שלעולם לא ניתן יהיה לזהות את הנקודה המדוייקת והנמוכה ביותר ולכן לפסיכולוגיה משקל סגולי רב בעת קבלת החלטות בימים אלו.