ריבית בבנקים

אתמול שידר אחד הערוצים המסחריים כתבה כלכלית אודות הצעות של הבנקים השונים ללקוחותיהם המבקשים להפקיד כספים בפיקדונות השונים. התוצאה כפי ששודרה היתה עגומה – ההצעות נעו בין 0.35-2.5 אחוז לשנה. על פקדון סגור לשנה בסך 10,000 ש”ח יקבל הלקוח בתום השנה – 10,035 ש”ח.

הבנקים הקטנים, כך על פי הכתבה, בנק ירושלים ובנק איגוד, יצאו במבצע ללקוחות כל הבנקים ומציעים ריבית מועדפת שמגיעה בקצה העליון גם ל-3% אך גם כאן ישנם סייגים שונים שאינם מובנים ללקוח.

הריביות שמציעים הבנקים נמוכות בעיקר מסיבות שאינן תלויות בהם אך הבחירה הראשונה של בנק מסחרי, הנמצאת בשליטתו, היא קודם כל “להשאיר את הכסף בבית” ולתת ללקוח ריבית נמוכה מאוד על פקדונות וחסכונות ולגבות ריבית גבוה מאוד עבור אשראי.

בשוק ההון ישנן אלטרנטיבות רבות שחלק ניכר מהציבור כלל אינו ער להן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.