לקנות נפט וגז

השקעה בתחום חיפוש והפקה של משאבים טבעיים הינה השקעה ספקולטיבית ומסוכנת ברוב המקרים. בשנים האחרונות מצאו בישראל משאבים כאלה – בעיקר גז – מה שהעלה את התחום לכותרות. בבורסה המקומית ניתן להיחשף לחברות המחפשות גז ונפט. חלקן כבר מצאו חלקן עדיין מחפשות.

ההשקעה בתחום נחשבת למסוכנת לאור העובדה שבמידה והחברה לא תמצא את מבוקשה במעבי האדמה או הים שווי ניירות הערך שלה ושוויה ירד חדות ויגרום הפסדים ניכרים למשקיעים. מאידך, במידה ויימצא משאב טבעי כמו גז או נפט מניות החברה יעלו באופן חד.

לצד הרצון להיחשף לתחום יחד עם שמירה על ההשקעה, ניתן כיום להיחשף באמצעות ETF שעוקב אחר החברות השונות העוסקות בפיתוח, חיפוש והפקה של גז ו\או נפט. השקעה מסוג זה פורסת את הסיכון על מספר חברות ובכך מנטרלת חשיפה לנייר הבודד (שאולי יצליח ואולי לא).

מדד תל אביב גז ונפט נקבע ע”י הבורסה בישראל ולהלן רשימת החברות בו:

רציו, ישראמקו, אבנר, דלק קידוחים, מודיעין, גבעות, נפטא, חנ”ל, כהן פיתוח, הכשרה אנרגיה, הזדמנות יהש, שמן נפט וגז, לפידות חלץ, נפטא חיפושים, גלוב, זרח וגוליבר.

חדי העין יבחינו כי ישנן חברות אשר עוסקות במאגרים זהים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.