כור

חברת כור היתה בעברה חברת אחזקות מהגדולות במשק. אחזקות החברה נגעו כמעט בכל תעשייה קיימת בישראל. כיום, לחברה שבבעלות מר נוחי דנקנר (בשרשור), יש אחזקה אחת עיקרית – מניות הבנק קרדיט סוויס. לאחר מכירת האחזקה בחברת מכתשים אגן נשארה כור עם אחזקה פיננסית בולטת בבנק השווצרי.

מעל 70% מהמניות מוחזקות בידי דסק”ש, כ-13% מוחזקים ע”י אידיבי פיתוח ועוד כ – 3% לערך מוחזקים על ידי המוסדיים הגדולים. הווה אומר – מעל 83% מוחזקים ע”י קבוצת אידיבי (מר נוחי דנקנר). לאחרונה הודיעה בעלת השליטה כי היא מעוניינת להציע לקנות את מניות הציבור בחברה – סה”כ 14% לערך. תחת הנחה שדסק”ש תצליח להגיע לאחזקה של מעל 95% מהמניות היא תוכל לצאת בהצעת רכש כפויה ולמחוק את מניות כור מהמסחר.

השאלה שנשאלת היא האם מחיקת כור מהמסחר תהיה במחירים הנוכחיים או שמה ההצעה תהיה גבוה ממחיר השוק כיום-2.8 מיליארד שקל. מחיקת כור מהמסחר יכולה להועיל לקבוצת אידיבי הן בתחום הצפת דיבידנד מחברה פרטית והן בתחום צמצום הריכוזיות וצמצום הפרמידה הבורסאית שבראשות מר דנקנר.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.