הדולר מעל 4 שקלים

ב-12 החודשים האחרונים גמע שער הדולר כ-15% אל מול השקל. בין הגורמים המרכזיים לעלייתו של הדולר שוב אל מעל 4 שקלים ניתן למנות את מדיניות הריבית של בנק ישראל.

החששות מהמשבר באירופה וההתכווצות המשקית שלחה את נגיד בנק ישראל ס. פישר לחזור למדיניות של הורדת ריבית כאשר הציפיות קדימה הן המשך הורדות ריבית.

למי ששואל מה הקשר בין ריבית לבין דולר… הריבית בארה”ב עומדת מזה זמן סביב רמה של 0% ובאירופה הריבית עומדת כיום על 0.75% לאחר שנגיד הבנק המרכזי באירופה הוריד את הריבית לאחרונה ב-0.25%. עד לפני זמן לא רב הריבית בישראל עמדה על 3.25%. כאשר יש הפרשי ריבית כ”כ גבוהים המשקיעים בעולם מקבלים על כספם ריבית של כ-3.25% בישראל בעוד שבעולם הם היו מקבלים ריבית השואפת לאפס. כאשר אלה פני הדברים, הפועל היוצא הוא זרימה של כסף לישראל. הכסף הנכנס לישראל, ממשקיעים זרים, מוכר דולרים וקונה שקלים.

היצע של מוצר, כל מוצר, מוריד את מחירו ומכאן גם הדולר שיורד אל מול השקל כאשר ההיצע שלו גדל ומנגד מוצר שהביקוש אליו עולה, כמו כל מוצר, מחירו עולה בהתאם.

מה שאנו חווים לאחרונה בשוק המט”ח \ דולר הוא בדיוק התנועה ההפוכה! מדיניות ריבית בנק ישראל התהפכה וממתווה עולה היא עברה למתווה יורד וכאשר הריבית המתקבלת על אחזקת שקלים הופכת לפחות אטרקטיבית בעיני המשקיעים הם מוותרים על האחזקה ומוכרים שקלים וקונים שוב דולרים.

כמובן שישנם גורמים נוספים המשפיעים על שע”ח וכמובן, פרמיית הסיכון ששמה – מדינת ישראל.

כדאי להבין כי כמו כל השקעה בה מודדים את פרמיית הסיכון כך גם בתחום המדינתי \ מטבעי. הסיכון באחזקת שקלים שונה מהסיכון שבאחזקת פרנק שוויצרי, ריאל ברזילאי, יורו אירופי או פסו מקסיקני – ועל כך דורשים המשקיעים פיצוי בדמות ריבית גבוה יותר.

כלל בהשקעות הוא שבפרק זמן קצר לא ניתן לחזות מה יקרה למחירי ניירות ערך ואותו כלל נכון גם לתנועות מט”ח אלא שבתחום המט”ח ההנחות הן לטווח הארוך והן לקצר ומאוד קשה (עד בלתי אפשרי) לחזות או להעריך לאן פני המטבע ולכן מראש לא כדאי לנסות.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.