חוב אידיבי

לחברת אידיבי, בבעלות נוחי דנקנר, אגרות חוב סחירות המגלמות חוב בהיקף של 1.7 מיליארד שקלים. בניגוד לאחזקה במניות האחזקה באגרות חוב של פירמה הינה סוג של הלוואה עם מועד תשלומי ריבית ופרעון ידועים מראש.

קניה של אגרת חוב היא הלוואה הניתנת לחברה כאשר הריבית המשולמת, התשואה לפדיון ומועדי הפרעון מגלמים את הסיכון בהשקעה. מאחר ואגרות החוב סחירות, המשקיעים יכולים לבחון כיצד השווקים הפיננסים מתמחרים את הסיכון הגלום בהשקעה מסוג זה.

אגרות החוב של חברת אידיבי אחזקות היא דוגמא טובה. אמנם אידיבי אחזקות הינה הקונצרן הגדול בישראל שאחראי, על פי פרסומים שונים, על 5% מהתל”ג המקומי (אחזקות סחירות עיקריות: שופרסל, סלקום, כלל ביטוח) ועם זאת אגרות החוב של החברה נסחרות בתשואה לפדיון הדומות לאג”ח זבל.

אג”ח זבל הינה אגרת חוב עם סיכויי פרעון חוב הנחשבים נמוכים לאור מצב החברה וחששות המשקיעים כי יתכן ולא תעמוד בהתחייבויותיה להחזר החוב.

האם אגרות החוב של אידיבי אחזקות הן אג”ח זבל? אם שואלים את השווקים הפיננסים התשובה היא חיובית.

עם זאת, אפשר לבחון את המצב גם מזווית אחרת: אם חברת אידיבי אחזקות תוכל לקנות את אגרות החוב של עצמה, ששווין בבורסה עומד על קצת יותר מ – 300 מיליון שקל, היא בעצם “תמחק חוב” עצום. אם חברת אידיבי אחזקות תקנה את כל סדרות האג”ח הסחירות היא לא תהיה חייבת למחזיקים.

נשאלת השאלה האם לחברה יש את המקורות הנדרשים על מנת לקנות את כל סדרות האג”ח והאם המהלך בכלל אפשרי. לטעמי המהלך אינו אפשרי אך עם זאת, פעולות של החברה לקניה חלקית של אגרות החוב של עצמה תצמצם משמעותית את היקף החוב לצד ירידה בתשואות האג”ח.

למי מתאימה השקעה מסוג זה? מעט מאוד משקיעים יכולים “לסבול” השקעה באג”ח של אידיבי אחזקות וזאת לאור המומנטום השלילי בניירות הערך ותרחישי הקיצון המלווים לאגרות החוב ולחברה בכלל. לדעתי, מרבית המשקיעים “הרגילים” אינם צריכים להיות חשופים לתרחישי קיצון מאחר והנזק שיכול להיגרם להשקעתם גבוה מאוד. לאלו שתוהים מהו נזק גבוה מאוד – מחיקה של ההשקעה במידה ולחברה לא יהיה די מזומנים לשלם את חובה.

לסיכום: אגרות החוב של אידיבי נסחרות במחירים המגלמים את ציפיות השוק – אפשרות שיתכן והחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג”ח ולא תוכל לשלם את מלוא חובותיה ומכאן ועד למילה ‘תספורת’ הדרך קצרה. אמנם בעלי החברה, מר נוחי דנקנר, טען בעבר כי הוא אינו רואה קונסטלציה של ‘תספורת’ אך השוק קורא את הדוחות הכספיים ולא כ”כ מאמין לבעלים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי