עלויות נוספות באחזקת ניירות ערך

עלויות אחזקת תיק ניירות ערך מוכרות ע”י המשקיעים ב – 2 פרמטרים עיקריים:

  1. עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך
  2. עמלת דמי משמרת\ניהול בבנק
עם זאת קיימות עוד עמלות… עמלה נוספת שנעלמת מעיני המשקיעים היא עמלת פדיון אגרות חוב – ברגע שאגרת חוב מגיע לסוף דרכה ומשולמת בחזרה לחשבון המשקיע – משולמת עמלה.
עמלה נוספת בהקשר שם אגרות חוב הינה עמלה המשולמת בעת חלוקת ריבית שוטפת.
העמלות הנוספות  הן עמלות שאינן קשורות בניהול ואחזקת תיק ההשקעות באמצעות חבר בורסה אלא  בניירות ערך הספציפים המונפקים, עוקבים ומנוהלים ע”י מנפיק: קרנות נאמנות ותעודות סל.
בקרנות הנאמנות העמלות יכולות להגיע עד ל – 5% לשנה (דוגמא: קרן נאמנות תטא ניהול חוזים – 5109798)
בתעודות סל ממונפות העמלות יכולות להגיע ל – 1.5% לשנה (דוגמא: תעודת סל קסם שורט בנקים כפליים-1105808)
* אסטרטגית יש לי העדפה לעבוד עם ETF ‘ים ולכן יש לבחון את עלויות האחזקה שלהם. על אחת כמה וכמה בכל נושא קרנות הנאמנות שהן פופולריות מאוד בקרב ציבור המשקיעים.