בנק ישראל הוריד הריבית ברבע אחוז

אתמול (שני, 29.10.12) הוריד נגיד בנק ישראל, מר סטנלי פישר, את הריבית במשק ב – 0.25% כך שהיום עומדת הריבית על 2% ואילו ריבית הפריים תעמוד על 3.5%. החלטה נוספת שיצאה מבנק ישראל אתמול היתה להקשיח את התנאים לקבלת משכנתאות  – נסיון נוסף לקירור שוק הנדל”ן.

הורדת הריבית מתקבלת בהפתעה בשוק ההון ואחרי ההורדה הציפיות החדשות מהנגיד הן להורדה נוספת בריבית.

ההשפעות של הורדת הריבית יבואו לידי ביטוי לשלילה ראשית כל ברכיב האג”ח הממשלתי שיאיצו את ירידת התשואות וציפיות להפחתה נוספת עלולות ללחוץ על התשואות מטה עוד יותר מכך.

החלופה להשקעה באה בדמות אגרות החוב הקונצרניות שיהוו תחליף נוח למשקיעים ובמיוחד לאלו שאינם דווקא אוהבי הסיכון – שימצאו חלופות באגרות חוב קונצרניות בדירוגים גבוהים. אוהבי הסיכון מאידך יחפשו לעבור מהדירוגים הגבוהים לעבר אגרות החוב מהשורה השניה עם דירוגים נמוכים יותר והמתוחכמים והיעילים אולי יבחנו להאריך את המח”מ מאחר שהציפיות הן להמשך הורדה בריבית.

היבט נוסף בהורדת הריבית בא לידי ביטוי בציפיות בנק ישראל לרכיב האינפלציה – או שהבנק המרכזי לא דואג שרכיב האינפלציה יתרומם אל מעל היעד או לחלופין בנק ישראל מעוניין להמשיך להקל על האשראי והצמיחה על מנת “לתדלק” את המשק בכסף זול לאור הקשיים העומדים בפני העולם הכלכלי בעת הקרובה ואף לגלוש לשנת 2013.

הניגודיות היחידה שעומדת בפני בנק ישראל היא העובדה שהפחתות הריבית דוחפות ומחממות את שוק הנדל”ן והבנק המרכזי כבר הצהיר בחודש שעבר כי אכן מתפתחת אט אט בועת נדל”ן בישראל.

בועת נדל”ן או יותר נכון לכתוב, התפוצצות בועת נדל”ן, היא חולה רעה הגרועה הרבה יותר מעלייה מתונה באינפלציה ועל כתפי הנגיד מוטלת המשימה לרסן את שוק הנדל”ן המתחמם. במידה והבנק המרכזי אינו רואה תרחיש של אינפלציה עולה אזי נותר לו רק לרסן את העליות בשוק הנדל”ן שנמצא כבר זמן לא קצר ברמות מחירים גבוה.

יש כאלו הגורסים כי הטיפול במחירי הנדל”ן הגואים נעוץ במשרדי הממשלה ומנהל מקרקעי ישראל. שחרור קרקעות יגדיל את ההיצע מה שיתרום לא מעט לירידה במחירי הנדל”ן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי