נוחי דנקנר

הרשות לניירות ערך, האמונה על ייצוג האינטרס הציבורי בכל הקשור להשקעות בניירות ערך, הציגה שלשום (שני 26.11.12) כי היא פועלת ללא משוא פנים גם מול אחד מאנשי העסקים הגדולים במשק החולש על מספר עסקים ומועסקים רבים במשק הישראלי – מר נוחי דנקנר.

ביום שני נחקר דנקנר במשך 10 שעות במשרדי הרשות וביום שלישי נחקר מספר שעות נוסף.

אחת מהאשמות החמורות ביותר הינה חשד להרצת מניות.

הרצת מניות – השפעה מכוונת על שערי ניירות ערך – פעולה בלתי חוקית שדינה מאסר.

על פי הפירסומים דנקנר היה מעוניין לגייס הון בחברת אידיבי ומאחר ומחיר המניה היה נמוך לטעמו הוא יזם עם מקורבים שלו עסקאות ייזומות בנייר הערך – אידיבי אחזקות – וזאת על מנת להעלות את מחיר הנייר ובכך לבצע את ההנפקה שבדרך במחיר גבוה יותר ולגייס יותר כסף.

תפקידה של הרשות לניירות ערך לדאוג לציבור המשקיעים ואכן עושה רושם שכך קורה. האם דנקנר אשם או לא ייקבע בית המשפט.