השקעה באגרות חוב זרות

חלק מהאלוקציה בתיק ההשקעות כדאי שתופנה גם לחו”ל. אם במניות ואם באג”ח – ההשקעה בחו”ל דורשת מאמץ אחר בעת בחירת ניירות הערך המתאימים למשקיע. אמנם המרחק הגיאוגרפי לא רלוונטי להשקעות אולם הכרת המוצרים, מערכות המסחר והציטוטים, שעות המסחר, עמלות, נגישות למידע רלוונטי, מגבלות רגולטוריות אחרות והפרשי שעות הם מכשול לא פשוט אל מול האלטרנטיבה של השקעה בבורסה המקומית.

הדברים נכונים פי כמה וכמה כאשר מדובר בהשקעה באג”ח סטרייט בחו”ל – הן ממשלתי והן קונצרני.

אחד המכשולים הם הנפח הכספי של מנת השקעה – שיכולה להגיע לעשרות אלפי דולרים לאגרת חוב בודדת (מנה).

מאחר ושילוב של אגרות חוב זרות הן שילוב חשוב באלוקציית תיק ההשקעות על המשקיע הישראלי לבחון אלטרנטיבות נגישות כגון קרנות נאמנות (ישנן גם מספר מועט של תעודות סל העוקבות אחר מדדי אג”ח בעולם).

השקעה בקרן נאמנות אג”ח חו”ל מאפשרת למשקיע לבחון את תוצאות הקרן אל מול המתחרות בענף או לחלופין אל מול מדדי אג”ח זרים. כדאי לשים לב להשפעת מטבע חוץ על קרנות מסוג זה.

קטגוריית קרנות הנאמנות להשקעה באג”ח חו”ל נמצאת תחת סיווג של ‘אג”ח כללי בחו”ל’. עם זאת, ישנן קרנות נאמנות בקטגוריה שאינן משקיעות רק באג”ח ומשלבות רכיב מנייתי. כמו כן, מדד היחס לכל קרן הוא שונה ועל כך יש להוסיף את העובדה כי ישנן קרנות עם מינוף דולרי או לחלופין שילוב של אגרות חוב זרות בדירוג נמוך (לצידן הסימון !).

באופן אישי איני בעד לשלב בתיק ההשקעות קרנות נאמנות בהן יש חשיפה משולבת של מניות ואג”ח אלא לדעת להפריד בין קרנות נאמנות מנייתיות לבין קרנות נאמנות אג”חיות ובכך לבחור את החשיפה הטובה ביותר בהתאם לרכיב ההשקעה הרלוונטי. כמובן, אם יש קרנות יוצאות מין הכלל לא צריך לפסול על הסף.

הבחירה בקרן נאמנות המשקיעה באג”ח חו”ל עונה על הצורך של פיזור ההשקעה גם לשוקי החוב בחו”ל ומורידה את הסיכון שבחשיפה לחוב ישראלי בלבד. באמצעות קרן נאמנות עם ניהול מוצלח ניתן להגיע לחשיפה נכונה, עם פיזור נכון ותשואה מספקת בתמורה לסיכון אותו אנו נוטלים בעת השקעה בחוב מחוץ לישראל.

לאור הריביות הנמוכות בעולם התיאבון לסיכון נמצא במגמת עלייה. לאור זאת, המשקיעים מחפשים השקעה בחוב איכותי שאינו ממשלתי וזה מתורגם לעליות השערים (ירידה בתשואות) עם רווחי הון למשקיעים. תפקידו של מנהל קרן הנאמנות הוא לזהות השקעות חוב איכותיות בסביבה בה הוא בחר לעבוד בחו”ל. על פי בחירותיו של מנהל הקרן ניתן יהיה לזהות מי המוצלח ביותר.

רגע לפני מבחן התשואות המשקיע צריך וחייב לבחון איזה חשיפת חוב חו”ל מתאימה לו בהתאם למדיניות ההשקעות של קרן הנאמנות. מאחר והמדיניות השקעה שונה בכל קרן, על אף האחידות בקטגוריה, על המשקיע למצוא את קרן הנאמנות המתאימה לאלוקציית תיק ההשקעות שלו.

השוואה נוספת לביצועי קרנות הנאמנות ניתן לעשות אל מול תעודות הסל בישראל או לחלופין אל מול תעודות סל הנסחרות בחו”ל. צריך לשים דגש כי ההשוואה היא מול נכסי חוב דומים ולא להשוות בין קרן נאמנות המשקיעה באג”ח בארה”ב לתעודת סל העוקבת אחר אג”ח אירופי.

להלן טבלה עם קרנות נאמנות מובילות תחת קטגוריית ‘אג”ח כללי בחו”ל’ בנטרול קרנות נאמנות המשלבות מניות וללא התייחסות לקרנות נאמנות נקובות דולר:

שם קרן

ד.נ.

תשואה

ס.ת.

מדד יחס

הערות

איביאי אג”ח גלובלי

1.02%

15.42%

5.95%

דולר ארה”ב

NA

הראל פיא ! אג”ח עולמי

0.62%

11.93%

6.82%

NA

חשיפה לאג”ח בדירוג נמוך

מנורה מבטחים ! אג”ח חו”ל

0.97%

10.98%

3.25%

קונצרני כללי

חשיפה לאג”ח בדירוג נמוך

פסגות תיק אג”ח חו”ל מגודר

0.82%

10.06%

4.05%

NA

NA

  • הנתונים      מתייחסים לתקופה שבין 1.1.12 – 29.11.12

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי