מה קורה אחרי בחירות – עפ”י מוסף ‘ממון’ (ידיעות אחרונות)

היום ישבתי עם לקוח חדש בארומה. בזמן ההמתנה לכרוז שיכריז שההזמנה מוכנה עילעלתי במוסף ממון של ידיעות אחרונות.

עמוד 2 במוסף סוקר איך הגיבה הבורסה לאחר הבחירות החל משנת 1988 ועד לבחירות האחרונות.

להלן הערותיי לאלו שקראו ו”קידשו”:

  1. שנת 1988  – הליכוד בראשות יצחק שמיר זוכה בבחירות. המוסף מציין כי לאחר הבחירות הבורסה נהגה בתנודתיות. ובכן, הבורסה אכן הגיבה בעצבנות בטווח הזמן הקצר אולם מי שהשקיע בשנה זו למשך 4 השנים ראה תשואה דו ספרתית בתיק ההשקעות.
  2. שנת 1992 – העבודה בראשות יצחק רבין זוכה בבחירות. המוסף מציין כי היו עליות. ובכן, אכן היו עליות בבורסה אולם בשנים 1993-1994 שסימלו את האכזבה מהנעת תהליך אוסלו הפילו את השווקים ונרשמו ירידות חדות.
  3. שנת 1996 – הליכוד בראשות בנימין נתניהו זוכה בבחירות. המוסף מציין כי נרשמו ירידות לאחר הבחירות. ובכן, מי שהשקיע בשנה זו והחזיק חזק רשם תשואות גבוהות מאוד במהלך 4 השנים שחלפו.
  4. שנת 1999 – העבודה בראשות אהוד ברק זוכה בבחירות. המוסף מציין כי היו ירידות. ובכן, שנת 1999 היתה השנה האחרונה בה השווקים בארץ ובעולם רשמו תשואות גבוהות מאוד ושנה לאחר מכן, בשנת 2000, השווקים נתקפו פניקה וחרדה והתפוצצה בועת האינטרנט ששלחה את השווקים לקריסה של 50% בישראל. מדד הנאסד”ק בארה”ב ירד מרמה של 5000 נקודות לרמה של 1200 נקודות.
  5. שנת 2001 – הליכוד בראשות אריאל שרון זוכה בבחירות. המוסף מציין כי היו ירידות חדות. אכן, במקרה זה המוסף ממון דייק בעובדות.
  6. שנת 2003 – הליכוד בראשות אריאל שרון זוכה בבחירות. המוסף מציין כי היו ירידות ואז עליות. בפועל, החל מפברואר-מרץ 2003 רשמו השווקים תשואות דו ספרתיות למשך 4 השנים הבאות.
  7. שנת 2006 – קדימה בראשות אהוד אולמרט זוכה בבחירות. המוסף מציין כי היו ירידות בשווקים. שנה לאחר מכן, שנת 2007, התעוררה בעיית הסאב-פריים בארה”ב מה שעירער מאוד את האמונה בשווקים הפיננסים והביא לקריסה טוטאלית בשנת 2008.
  8. שנת 2009 – הליכוד בראשות בנימין נתניהו זוכה בחירות. המוסף מציין כי היו ירידות. ובכן, מי שהשקיע החל בפברואר-מרץ 2009 רשם תשואות של 50-100 אחוז במדדים המובילים. וכמו ששנת 2008 היתה שנת ירידות חדות מאוד שרואים פעם ב-100 שנה (משבר החובות, משבר הבנקים והפיננסים ובועת הסאב-פריים) כך שנת 2009 רשמה תשואות חיוביות שרואים פעם ב-100 שנה.
  9. שנת 2013 – ???

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן-
“המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או
מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות
ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו
המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי
ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או
פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק
ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך
זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים
בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או
היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ
השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו
מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו
מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח
מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל
מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ
השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו
מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד.
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש
במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי