טיפול בלקוח קיים בנושא עמלות הבנק

אתמול במהלך היום שלח לי אחד מלקוחותיי פקס ובו פירוט העמלות ששילם לבנק.

הלקוח שלי ביקש בקשה מאוד פשוטה: “גיא, אנא בדוק האם העמלות שניגבו ממני במהלך המחצית השניה של שנת 2012 אכן תואמות את מה שהבנק הבטיח”.

היום בבוקר סיימתי את הבדיקה.

עברתי על כל התנועות שהיו בחשבון ההשקעות – קניה ומכירה של ניירות ערך, פדיון אגרות חוב ותשלומי ריבית שנכנסו לעו”ש. לאחר שהשלמתי את בדיקותיי ביצעתי שיחת ועידה עם הלקוח ועם הבנקאי ולאחר מכן שלחתי ללקוח ולבנק את תוצאות הבדיקה.

תוצאות הבדיקה:

הלקוח שילם עמלות יתר בהיקף של 600 ש”ח במחצית הראשונה של שנת 2012.

הבנקאי קיבל את הערותיי והבטיח כי יזכה את חשבון הלקוח בסכום הרלוונטי.

כל שנותר הוא לעקוב כי הזיכוי אכן יכנס לחשבון העו”ש בקרוב.