שאלות שאתה צריך לשאול את עצמך…

להלן מספר שאלות  – אם אין לך תשובה עליהן סביר להניח שאתה צריך לבחון שוב את תיק החיסכון וההשקעות שלך:

  1. האם ברורה לך החשיפה לסיכון?
  2. עד כמה ההשקעות שלך חשופות לסיכונים?
  3. האם ברור לך איזה וכמה עמלות אתה משלם לבנק?
  4. האם ידוע לך על עמלות שמקבל הבנק מגורם שלישי בזכות תיק ההשקעות שלך?
  5. האם ידוע לך הקשר בין ניירות הערך בתיק ההשקעות לבין בית ההשקעות המנהל אותו?
  6. האם ברור לך איזה וכמה עמלות דמי ניהול אתה משלם בתיק ההשקעות שלך?
  7. האם ברור לך איזה וכמה דמי ניהול אתה משלם בקרנות הנאמנות שלך?
  8. האם הרווח של תיק ההשקעות סיפק אותך?
  9. האם אתה יכול להשוות את הרווח בתיק ההשקעות לפוטנציאל הרווח הקיים בשוק?

מעט מאוד יודעים לענות על שאלות האלו.

כיועץ השקעות פרטי אובייקטיבי ובלתי תלוי אני יכול לתת את התשובות הטובות והמדוייקות ביותר.

  • אם אתה מנהל חסכונות או תיק השקעות, בבנק או בבית השקעות, אני מזמין אותך לפגישת הכרות והתרשמות