אתר גלובס: סנוב, אצל יועץ השקעות פרטי כבר היית?

כתבה שהתפרסמה בעיתון גלובס תחת הכותרת:

“סנוב, אצל יועץ השקעות  פרטי כבר היית?”

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000514284