הערכת שווי – קרור אחזקות

חברת קירור אחזקות בע”מ התאגדה עוד בשנת 1929 לשם סחר ואחסנה של מוצרים בקירור. החברה כיום הינה ציבורית, נסחרת בבורסת תל-אביב ומשמשת כחברת אחזקות לחברות בנות, בעיקר בתחום מוצרי מזון משני קטגוריות:

  1. משקאות קלים.
  2. מוצרי טוגנים (צ’יפס קפוא) וירקות קפואים.

החברה בעלת שליטה בחברות הבנות העיקריות הבאות: יפאורה תבורי בע”מ ותפוגן בע”מ, תחתיהם עוד חברות בנות כגון מי עדן ומי עין גדי שמשתלבים למארג של מותגים מובילים בשני הענפים העיקריים של החברה (משקאות קלים וטוגנים קפואים שגם כוללים ירקות קפואים). מבין המותגים הידועים בבעלות החברה נמנים: RC קולה, שוופס, תפוזינה, ספרינג, ספרינג תה, מי עין גדי, מי עדן, מיץ פז, קריסטל.

מבין הטוגנים ומוצרי ירקות קפואים כלולים משפחה של עשרות מוצרים מסוגים שונים בעלי מעמד יציב בענף, תחת המותגים “תפוגן” ו-” טוגן”, שהם מוצרי תפוחי אדמה קפואים ומוצרי ירקות קפואים, כולל מוצרים חדשניים כגון טבעות בצל, נקניקיות מן הצומח, שניצל תירס ועוד.

לחברה יש מפעלי יצור בישראל ובחו”ל (מבשלת בירה ברומניה), מאושרים למגוון מאוד גדול של תקני איכות ועמידה בתנאי יצור איכותיים ביותר. מה שנותן לחברה יתרון יחסי מהותי מול מתחרים גם ברמה הגלובלית.

החברה משקיעה באופן קבוע בשיפור והרחבה של קווי היצור שלה בישראל, הדרכה של עובדים, ומעסיקה בתנאי העסקה נאותים כ-840 עובדים.

החברה בעלת מחזור שנתי של כ-1.1 מיליארד ₪, רווחיות נקייה של כ-8%, ללא מינוף או התחייבויות חיצוניות מגבילות, תשואה על ההון העצמי של כ-18% שנתית, ובעלת יציבות חיובית ברווחיות התפעולית.

מאפייני שוק המטרה של החברה:

עיקר ההכנסות והרווחים לחברה נובעים מתחום משקאות הקלים, גודל שוק המטרה בישראל מוערך בכ-2.5 מליארד ₪, כאשר לחברה יש נתח שוק מוערך בכ-30%. נתח שוק זה צומח באופן מאוד מתון בגלל לחצים ציבוריים של יוקר המחייה בקצב המוערך בכ-2% בשנה. כאשר החברה עצמה צומחת, בטווח הקצר, בקצב של כ-3% בשנה. שוק הטוגנים הקפואים שכולל גם ירקות קפואים ומוצרי ירקות מעובדים קפואים מוערך בגודל של כ-260 מיליון ₪ קמעונאי, 320 מיליון ₪ טוגנים קמעונאי + מוסדי ועוד כפליים שוק מוצרי ירקות קפואים מוסדיים, בסך הכל שוק ירקות הקפואים שכולל טוגנים (קמעונאי + מוסדי) מוערך בגודל של כ-1 מיליארד ₪ שנתי, עם קצב צמיחה מתון של כ-2% בשנה, זהה לקצב הצמיחה ארוך הטווח בגם מוערך בכ-2% בשנה.

לחברה יש נתח שוק כ-50% מענף הטוגנים בישראל והיא חודרת בהדרגה לתחום הירקות הקפואים ומוצרי ירקות קפואים כגון שניצלים מהצומח ונקניקיות מן הצומח. 

התחרות בענף:

התחרות בענף המשקאות הקלים מאוד גבוהה, אולם לחברה יתרון יחסי בזכות תמהיל מותגים ידועים רחב. בתחום הטוגנים לחברה יתרון יציב בזכות יכולת יצור ייחודית איכותית ביותר. איום התחרות המהותי המרכזי שמזוהה הוא יבוא זול של מזון מתוצרת חו”ל בעקבות לחצים ציבוריים להוזלת יוקר המחייה. החברה מפיצה באמצעות תנובה, אסם וחברות הפצה משניות אשר יתכן ויהוו בעיה מבחינת “תחרות פנימית” בין מותגים באותו מפיץ. אולם בנוסף, לחברה יש גם מפיצים ומרכזי הפצה ישירים שבבעולתה.

הבעלים:

כ- 61% בעלי עניין (בעיקר ספנות ואספקה בע”מ),כ- 21% מוסדיים וכ-18% בידי הציבור.

זיהוי שווקי מטרה עיקריים לחברה (ישראלי בלבד):

א.      צרכני משקאות קלים קמעונאים.

ב.      צרכני טוגנים ומוצרי ירקות קפואים קמעונאים.

ג.       צרכני משקאות ומוצרי ירקות וטוגנים קפואים מוסדיים ומקצועיים ( כגון מסעדות ומוסדות גדולים).

חסמי כניסה ויציאה מהענף:

בעלות בלעדית על מותגים של משקאות קלים, ויכולת יצור ייחודית איכותית, מהווים חסם כניסה למתחרים. חסם יציאה הוא צבר הזמנות מראש שיש לחברה התחייבות לספק ללקוחות מוסדיים מרכזיים.

המודל העסקי של החברה:

התמקדות ביכולות היצור ואספקה של מוצרים איכותיים יותר מאשר המתחרים. צמיחה על בסיס פיתוח תמהיל מותגים משלימים ופיתוח יכולות יצור עצמית מקומית איכותית יותר מאשר המתחרים, גם ברמה נאותה מול יצרנים בחו”ל.

 

שיטת חישוב השוויCash + DCF

עלות ההון הזר לחברה Rd:  כ – 3%. ריבית הפריים מהבנק. לחברה אין מינוף ואין תלות בחוב זר.

קצב הגידול בהכנסות של החברה ב-5 השנים הקרובותקצב הצמיחה בהכנסות החברה ב-3 השנים האחרונות נמצא כ- 3% לשנה (G). 

סיכון נזילות החברה:  נזילות נאותה. אין צורך בניכוי מיוחד.

סיכון המינוףאין זיהוי של סיכון מינוף יוצא דופן.

שיעור המס הממוצע  האפקטיביהערכת השווי תהיה כאילו לחברה שיעור המס האפקטיבי הממוצע: 26.5%.

הוצאות מימוןנמצא הכנסות מימון בלבד בשיעור של כ-0.5% , בשנה מהמחזור השנתי.

חישוב DCF:

באלפי ש”ח

הווה

2014E

2015E

2016E

2017E

2018E

2019 מייצגת

הכנסות ממשקאות

      968,099

997,142

1,027,056

1,057,868

1,089,604

1,122,292

            1,144,738

1.03

1.02

1.00

הכנסות מטוגנים (הערכה כללית בלבד)

      165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

סך הכל הכנסות צפויות

   1,133,099

        1,162,142

            1,192,056

        1,222,868

            1,254,604

            1,287,292

            1,309,738

עלות המוצרים

           697,285

               715,234

           733,721

               752,762

               772,375

               785,843

0.6

הוצאות מכירה ושיווק

           290,535

               298,014

           305,717

               313,651

               321,823

               327,434

0.25

הוצאות הנהלה וכלליות

             46,486

                 47,682

             48,915

                 50,184

                 51,492

                 52,390

0.04

רווח תפעולי

 

           127,836

               131,126

           134,515

               138,006

               141,602

               144,071

הוצאות (הכנסות “-“) מימון

             -5,811

                  -5,960

             -6,114

                  -6,273

                  -6,436

                  -6,549

0.005

רווח מפעולות שוטפות:

 

           133,646

               137,086

           140,630

               144,279

               148,039

               150,620

הוצאות מיסים:

             35,416

                 36,328

             37,267

                 38,234

                 39,230

                 39,914

0.265

רווח נקי לאחר מס: Net

 

             98,230

               100,759

           103,363

               106,045

               108,808

               110,706

השקעות

-50,000

           -50,000

                -50,000

           -50,000

                -50,000

                -50,000

                -50,000

פחת והפחתות

40,000

             40,000

                 40,000

             40,000

                 40,000

                 40,000

                 40,000

שינוי בהון חוזר תפעולי (קבוע)

             -8,000

                  -8,000

             -8,000

                  -8,000

                  -8,000

                  -8,000

FCF

 

             80,230

                 82,759

             85,363

                 88,045

                 90,808

                 92,706

חוב פיננסי נטו: D

220,000

           139,770

               137,241

           134,637

               131,955

               129,192

               127,294

D-FCF

הון עצמי: E

537,000

635,230

637,759

640,363

643,045

645,808

647,706

E+Net

תקופות t

0.67

1.67

2.67

3.67

4.67

WACC

           0.09856

               0.09887

           0.09918

               0.09951

               0.09984

               0.10007

1/(1+wacc)^t           מקדם ההיוון:

                 0.94

                     0.85

                 0.78

                     0.71

                     0.64

                   12.49

DCF

             75,333

                 70,702

             66,315

                 62,160

                 58,226

            1,157,848

`

Cash

      127,451

               742,412

DCF+Cash

                             1,202,600

============================================================================================

  • סיכום: קניה
  • תג המחיר הנגזר מהערכת השווי עומד על כ – 1,202,600,000 ש”ח אל מול שווי שוק של 907,600,000 ש”ח.
  • פרסום חלקי של הערכת השווי

============================================================================================

הערכת השווי בוצעה ע”י:  מר אלברט קריסטל, מעריך שווי מדופלם, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים

הערכת קניה בוצעה ע”י: מר גיא חזן, יועץ השקעות מס’ רישיון 8847

============================================================================================

דיסקליימר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.

ימחיעחיעחי