סיכומים שנת 2015?

יש סיבה מרכזית שבגללה איני אוהב לסכם תשואה של שנה X – זה פשוט היסטוריה.

המבט המרכזי צריך להיות מופנה לעתיד – שם נמצאת התשואה (החיובית או השלילית).

אני יודע שיש אנשים ומשקיעים רבים שסיכומי שנה במספרים מאוד מדברים אליהם:

 1. שחר 0-2 הניב 0.44%
 2. שחר 5 + הניב 5.52%
 3. גליל 0-2 הניב – (2.48% -)
 4. גליל 5-10 הניב – 0.76%
 5. תל בונד 20 הניב – (1.11%-)
 6. מדד תל אביב 100 הניב – 2.03%
 7. מדד הדאו ג’ונס הניב – (2.23%-)
 8. מדד הדקס 30 הניב – 9.56%
 9. מדד הפוטסי 100 – (4.93% -)
 10. מדד ה – MSCI World – עולמי מפותחות – (0.87% -)
 11. נפט – (35% -)
 12. זהב – (10.46% -)
 13. דולר ארה”ב-שקל – (0.19% -)
 14. יורו – שקל – (10.36% -)
 15. מדד המחירים לצרכן – (0.9% -)