אובייקטיבי – קרנות אפס

כמה פעמים יצא לכם לבקר בסופר הקרוב למקום מגוריכם ולראות על המדפים מבצעים שונים על המוצרים השונים? הנחות מחיר שונות מכל הסוגים ומכל המינים.
זה נכון גם לפארם הקרוב למקום מגוריכם, זה נכון גם למכוניות, מוצרי ספורט, הנעלה והלבשה.
ממש לפנק לפנק לפנק.
אז גם בעולם הפיננסי יוצאים במצעים – קרנות נאמנות עם דמי ניהול נמוכים. עד כדי כך נמוכים שיש גם דמי ניהול אפס – 0
המדובר בעיקר בקרנות מחקות \ עוקבות מדד המוצעות ע”י המנפיקים השונים.
לפעמים, כאשר יוצאת קרן חדשה – יוצא גם המבצע. לפעמים אפילו מבצע של אפס עמלת דמי ניהול.
כדוגמא אתן את הקרנות החדשות של קסם: 4 קרנות חדשות ב – 0% דמי ניהול:
1. קסם KTF תל בונד דולרי
2. קסם KTF בונד צמודות 3-5
3. קסם KTF בונד צמודות AA-AAA
4. קסם KTF בונד שקלי

תחת הנחה שהתנאים האחרים זהים,
אם אני יכול להחזיק מוצר באפס עמלה – למה לא בעצם?
.
.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.