השתתפותי בתכנית הבוקר עם סיגל שחמון

לפני מספר שנים השתתפתי בתכנית הבוקר עם סיגל שחמון: