מסחר בבורסה בשעות שאין מסחר

מי שמשקיע בניירות ערך, בין שהוא סוחר גדול או דרדק קטן, בין שהוא מבין ובין שאינו מבין כלום, בין שיש לו תיק השקעות פעיל ובין שאינו יודע דבר או חצי דבר על הבורסה, יודע שעל מנת לבצע פעולות בבורסה – יש שעות פעילות. בדיוק כמו הבנק שלך.

למשל, בבורסה של ישראל שעות הפעילות הן בין 09:30 עד 17:30.

למשל בניו יורק – החל מ 16:30 ועד 23:00 – שעון ישראל.

אך יש צד “אפל” שלא כולם מכירים. הרוב לא מכירים. מסחר בניירות הערך בשעות שאין מסחר.

הכוונה היא כמובן לניירות ערך בבורסה האמריקאית ולא בישראל. עם זאת, כאשר מדובר בניירות דואלים (כאלו הנסחרים גם בבורסה האמריקאית וגם בישראל) אז יש חשיבות למסחר שמחוץ לשעות המסחר.

עם תום יום המסחר בניו יורק מתחיל שלב מופלא בו נסחרים ניירות ערך בשלב הנקרא – אפטר מרקט AFTER MARKET.

בשלב זה המשקיעים והסוחרים פועלים בנייר ערך כזה או אחר בהתאם לחדשות שפורסמו לאחר נעילת המסחר הפעיל כך שניתן לראות שינויים בשווי למרות שאין מסחר פעיל “רגיל”.

שלב מסחר “אפל” נוסף הוא שלב המסחר עוד לפני שנפתח המסחר בבוקר. שלב הפרה מרקט PRE-MARKET.

שוב מדובר במסחר בניירות ערך עוד לפני שנפתח המסחר בבורסה וכך בעצם ניתן להבין איך יפתח המסחר באותו נייר בבורסה. בשלב זה מגיבים המשקיעים והסוחרים לכל מיני חדשות שהתפרסמו במהלך הלילה ומעוניינים להגיב עוד לפני שנפתח המסחר הרגיל\השוטף.

גם בגזרת המדדים יש מסחר כשאין מסחר.

מדובר בחוזים עתידיים על מדדי המניות הגדולים FUTURS.

מדדי המניות הגדולים בבורסות הגדולות בעולם נסחרים גם במסגרת חוזים עתידיים המצביעים על אופי הפתיחה של המסחר באותו הבוקר. החוזים נסחרים בשעות שלפני פתיחת המסחר ומשקפים את הערכות המשקיעים והסוחרים לאיך יפתח המסחר באותו הבוקר.

גם במקרה זה, הפעילים מגיבים לאירועים עולמיים או מקומיים עוד לפני פתיחה רשמית של שערי הבורסה ופועלים במסגרת החוזים העתידיים על המדדים. לא בהכרח שהשוק יתנהג באותו האופן לאורך יום המסחר אך הסבירות שפתיחת המסחר תהיה דמה למה שבא לידי ביטוי בחוזים העתידיים היא גבוה מאוד.

במקרה של מניות דואליות – כשבבורסה בישראל יש מסחר הבורסה בארה”ב סגורה. אם המשקיעים דוחפים למעלה מניה דואלית בשלב הפרה-מרקט – המניה תגיב בהתאם גם בבורסה בישראל וזאת על אף שהבורסה בארה”ב סגורה ועל אף שיוצר פער מחירים.

גם במקרה של שינויים בחוזים העתידים – חוזים עתידיים חיוביים ישפיעו לחיוב על בורסות פעילות. למשל, חוזים עתידיים על הבורסה בארה”ב סביר להניח שישפיעו לחיוב על הבורסה בישראל ועל הבורסות באירופה שפועלות כמעט באותן שעות וסגורות בשעות הפעילות של הבורסות האמריקאיות.

לסיכום:

תנודות במדדים או במניות עלולות לנבוע מציפיות המשקיעים והסוחרים כפי שבא לידי ביטוי בשלבי המסחר בהן הבורסות סגורות – פרה מרקט או אפטר מרקט.

.
סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.