המניה היקרה בהיסטוריה

המניה היקרה בהיסטוריה? מה זה בעצם אומר?

לא מעט אומרים לי כי מניה X מאוד יקרה. הטענה הבסיסית שלהם היא שמניה שעולה 100 דולר היא מאוד יקרה והם יהיו מוכנים לקנות אותה רק אם תיסחר במחיר של 20 דולר.

בדיוק בצד השני של הסקאלה יש הטוענים שמניה הנסחרת ב – 1 דולר היא מאוד מאוד זולה והפוטנציאל שלה להגיע ל – 10-20-30 או 100 דולר הוא גבוה.

אחת המניות עם המחיר הגבוה בשוק האמריקאי היא של חברת ברקשייר האתווי – BRK הנסחרת במחיר של 326,000 דולר למניה בודדת.

לעומת זאת יש מניות עם מחיר מניה נמוך. לדוגמא – NBEV – הנסחרת במחיר של 2.25 דולר למניה בודדת.

אך כדאי לשים לב – מחיר המניה לבדו אינו אינדיקציה ליקר או זול. ממש לא אינדיקציה.

מחיר מניה, יחד עם נתונים נוספים, משקף שווי חברה ורק לפי הנתון הזה אפשר להסיק מסקנות על יקר או זול, וגם כאן יכולות להיות אנליזות שיגרסו על אותה חברה – זולה או יקרה.

ולכן, בבואנו לקנות מניה חייבים לזכור שהיא משקפת שווי שוק של החברה וזה האינדיקטור לפיו נבצע פעולת השקעה. 

יתכן מחיר מניה של 1 דולר שישקף לחברה שווי שוק של 3 מיליארד דולר לעומת מחיר של מניה אחרת עם מחיר של 20 דולר שישקף לחברה שווי שוק של חצי מיליארד דולר.

ולכן 1 דולר זה לא מחיר זול כמו ש – 20 דולר אינו מחיר יקר. יקר או זול זה לפי שווי החברה בלבד ואל מול הנתונים הנוספים.

למשל, השווי שוק של חברת ברקשייר האתווי הוא מעל 500 מיליארד דולר כאשר מחיר המניה הוא 326,000 דולר.

שווי שוק של חברת מייקרוסופט MSFT – הינו מעל 1 טריליון דולר כאשר מחיר המניה הוא 149 דולר בלבד.

לשאלה למה יש מניות עם מחיר של מאות, אלפים או במקרה של ברקשייר האתווי מאות אלפים, היא הרצון למנוע עד כמה שניתן מסחר ספקולטיבי במניה.

כאשר מחיר של מניה נסחר סביב דולר אחד – מאוד פשוט לסחור בה גם עם סכומי השקעה נמוכים. למשל – אפשר לקנות 100 מניות, 1,000 מניות או 100,000 מניות ללא בעיה מימונית למרבית המשקיעים ובכך להשפיע על שווי החברה לפחות בטווח הזמן הקצר ובמקרים אחרים גם על הטווח הארוך.

לעומת זאת, במחיר מניה של 326,000 דולר קשה יהיה למצוא ספקולנטים שיקנו 100,000 מניות מסוג זה.

המענה למשפט שבראש הפוסט – המניה היקרה בהיסטוריה – יש 2 תשובות: מחיר מניה הכי גבוה וגם כוונה למחיר מניה המייצג שווי שוק של חברה שהוא הכי גבוה.

אז אכתוב בזהירות שלמיטב זכרוני..

המחיר של מניות ברקשייר האתווי BRK – היא המניה היקרה ביותר במחיר.

המחיר של מניות מייקרוסוםט MSFT – מייצג שווי חברה הגבוה ביותר בעולם – 1.14 טריליון דולר

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.