השקעה עם אחריות חברתית

הזמנים משתנים ויש משקיעים שמעבר ליצירת רווחים חושבים גם על האחריות החברתית שלהם – אחריות לכדור הארץ, למזג האוויר, לחברה , לסביבה ועוד ועוד.

אז קיימים פתרונות אובייקטיבים להשקעה ומדדים המתאימים למדיניות האחריות החברתית החלו לצבור תאוצה וישנן משקיעים שזה חלק אינטגרלי מהפרוטפוליו שלהם.

אתן פה 3 דוגמאות:

  1. גישת ESG – גישת השקעה עם מודעות חברתית גבוה המתייחסת הן לפן האחריות החברתית, הסביבתית והממשל התאגידי. חברת MTF מחזיקה 2 קרנות המשקיעות לפי גישה זו.
  2. מדד תל אביב מעלה – מדד הכולל את כל החברות הציבוריות בבורסה של ת”א העומדות בתנאי של ארגון מעלה לאחריות חברתית גבוהה. חברת קסם מחזיקה קרן סל ETF על המדד.
  3. מזג אוויר והשפעותיו – שינויי אקלים נמצאים בראש סדר העדיפויות של מנהיגי העולם המפותח. הרעיון הוא להיצמד למדד חברות הפועלות למיתון הפגיעה בכדור הארץ על ידי נקיטת צעדים אפקטיביים ואקטיביים בנושא. חברת קסם KTF מחזיקה בקרן המשקיעה לפי גישה זו.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.