איך נחשב תשואה של תיק ההשקעות

אחת התשובות השגורות בפי אלו המנהלים את תיק ההשקעות שלהם בעצמם לשאלה – “אז כמה הרווחתם השנה?” – היא “נראה לי ככה וככה..”.

בניסיון לחלץ כמה הצליחו להרוויח – אם בשקלים אם בדולרים, אם ביורו ואם באחוזים – אין תשובה ברורה.

שאלתם את עצמכם כמה אתם הרווחתם?

מה שמצחיק הוא שאמנם אין לכם תשובה אך אתם כמעט בטוחים שהרווחתם. והרבה. התעתוע של כמות הכסף או גרף האחוזים, שלא קיימים, לא רשומים ולא חושבו מעולם, מחלחל ללב ואתם בטוחים שיש רווחים. והרבה.

אז זהו שלא.

ברוב המקרים, לפחות באלו שאני נפגשתי איתם, למשקיע הפרטי אין שום מושג כמה הרוויח והאם הרוויח. העובדה הזאת גם שוללת את האפשרות לבחון האם ביצועי תיק ההשקעות טובים ביחס למה שקורה בשווקים.

לקנות ולמכור ניירות ערך זה כמעט פשוט – פשוט לוחצים אנטר במחשב. המאחורי הקלעים, דרך קבלת ההחלטות, היא עסק יותר מורכב והרוב בוחרים לוותר עליו או להחליק אותו ע”י שרטוט כמה קווים על גרף המניה או ידיעה וכותרת בעיתון.

אז איך נחשב את התשואה והרווח בתיק ההשקעות?

תחת הנחה שהתחלנו בנקודה X ולא היו בדרך הפקדות ומשיכות: במספרים זה קל: כמה היה לנו עם תחילת העבודה על תיק ההשקעות אל מול מה השווי שלו היום. ההפרש זה הרווח. על מנת לחשב את תשואת תיק ההשקעות (כמה הרווחנו באחוזים) אז נחשב שווי תיק ההשקעות היום חלקי שווי תיק ההשקעות בתחילת התקופה פחות 1 כפול 100.

דוגמא:

שווי תיק התחלתי 1,000,000 ש”ח

שווי תיק היום 1,150,000 ש”ח

חישוב מספרי: הרווח עומד על 150,000 (1,150,000-1,000,000=150,000)

חישוב תשואה: 1,150,000/1,000,000=1.15

חישוב תשואה: 1.15-1=0.15 *100 = 15 = 15%

הפקדות ומשיכות

העניין הופך להיות קצת יותר מורכב כאשר אתם “משחקים” בתיק ההשקעות. מושכים ומפקידים כסף, מוכרים חלקי אחזקות או מוכרים חלקי אחזקות. במקרים כאלה עדיין לא פגשתי מישהו שיודע מה מצבו וכמה תשואה הרוויח על תיק ההשקעות.

על מנת לחשב תשואה תחת הנחה שהפקדתם או משכתם כסף מתיק ההשקעות כדאי לאמץ מודל חישוב של קרן נאמנות.

הרעיון הוא להפוך את שווי תיק ההשקעות ליחידות אחזקה ואז בכל שינוי כתוצאה ממשיכה או מהפקדה יתורגם במיידי ליחידות בהתאם למחיר האחרון שנדגם.

תאריךהפקדה\משיכהמס’ יחידותשווי ליחידהיתרת יחידותסה”כ שווי
מאי-21₪ 1,000,000.0010,000100.00₪ 1,000,000.00
01/06/202110,000105.00₪ 1,050,000.00
1.6.21₪ 50,000.00476.19105.0010476.19₪ 1,100,000.00
1.7.21107.8610476.19₪ 1,130,000.00
1.7.21-₪ 25,000.00-231.77107.8610244.42₪ 1,104,962.70
31.12.21111.7710244.42₪ 1,145,000.00

לפי הדוגמא:

אם נחשב תשואה בהתעלם מהתנועות בחשבון – נקבל תשואה של 14.5%.

התשואה הנכונה לתיק ההשקעות, בהתחשב במשיכה אחת והפקדה אחת (יתכן ויהיו רבות ואז מחשבים את כולן), עומדת על 11.77%.

הפרש משמעותי.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.