השקעה מדדית מול השקעה סקטוריאלית

יש כאלה שלא יבחינו בהבדל בין השקעה מדדית להשקעה סקטוריאלית אך מדובר בשינוי מהותי בבואנו לבנות אלוקציית השקעות טובה ומפוזרת כיאות.

השקעה מדדית מתרכזת במדדי בורסה, בעיקר אלו המרכזיים והרחבים.

דוגמא להשקעות מדדיות בישראל:

תל אביב 35\90\125 – החשיפה היא למדד המוביל בבורסה של תל אביב והמשותף למניות המדד הוא שווי שוק גבוה.

מדד ת”א יתר – המשותף למניות המדד שהן לא משויכות למדדים הגדולים יותר.

מדד תל בונד 20\40\60 – מדדי אגרות חוב המובילים בבורסה של תל אביב המכילים אגרות חוב גדולות

השקעה סקטוריאלית ממוקדת במדויק בחברות בעלות מכנה משותף עסקי ברור.

דוגמא להשקעה סקטוריאלית בישראל:

מניות קנאביס – ענף סקטוריאלי המאפשר חשיפה למניות המכנה המשותף שלהם הוא סקטור הקנאביס.

חברות משפחתיות – ענף סקטוריאלי המאפשר חשיפה למניות המוגדרות כחברות משפחתיות.

חברות בניה – ענף סקטוריאלי המאפשר חשיפה לחברות בניה

דוגמא להשקעות מדדיות בארה”ב:

מדד הנאסד”ק 100 – חשיפה מדדית ל 100 החברות הגדולות מתוך מדד הנאסד”ק המכיל חברות טכנולוגיות הנסחרות בארה”ב.

מדד S&P 500 – חשיפה ל 500 החברות הגדולות מתוך מדד S&P

מדד ראסל 3000 – חשיפה לחברות אמריקאיות קטנות (יחסית)

דוגמא להשקעה סקטוריאלית בארה”ב:

חברות ענן – ענף סקטוריאלי המאפשר חשיפה לחברות הפועלות בתחום טכנולוגיות ענן

תקשורת 5G – ענף סקטוריאלי המאפשר חשיפה לחברות הפועלות בתחום התקשורת המתקדמת 5G.

סייבר – ענף סקטוריאלי המאפשר חשיפה לחברות הפועלות בתחום הגנת הסייבר.

לסיכום:

בעוד שההשקעה המדדית היא רחבה וקושרת את החברות במדד בעיקר באמצעות קשר של שווי שוק, ההשקעה הסקטוריאלית היא מזוקקת יותר ומדייקת את החשיפה לענף ספציפי אחיד.

בעוד שבהשקעה מדדית ניתן למצוא מניות של חברת טכנולוגיה לצד חברת בניית קניונים רק כי שתיהן נסחרות בשווי שוק מתאים, בהשקעה סקטוריאלית תהיה התמקדות בחברות דומות בדיוק מאותו ענף.

המכשירים המאפשרים חשיפה מדדית וסקטוריאלית מתמקדת בקרנות נאמנות, קרנות סל ו – ETF. תומכים בכך גם הרגולטור (הבורסה) וגם חברות שזה תחום התמחותן.

בבורסה בישראל ניתן להיחשף להשקעה מדדית וסקטוריאלית ישראלית וגם למדדים וסקטורים בארה”ב (באופן מסוים גם באירופה ובאסיה).

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.