אגרות חוב HIGH YIELD

לא מעט כותבים על מניות על אף שמרבית הכסף העולמי שנמצא בתיקי ההשקעות הוא בכלל מושקע באגרות חוב.

כמו שבמניות יש מדרג סיכונים גדול – באגרות חוב זה אף בולט יותר.

במשולש סיכוני ההשקעה האג”חי – האג”ח הממשלתי הוא הסולידי ביותר ואילו בראש פירמידת הסיכון נמצא הסקטור המוזכר בכותרת – אגרות חוב HIGH YIELD.

מדובר על אגרות חוב קונצרניות בתשואות גבוהות. אג”ח זבל. יתכן אף שחלקן יהיו מדורגות בדירוג נמוך ורובן ללא דרוג כלל.

אג”ח בתשואות גבוהות מגלם למעשה חשש של המשקיעים מאי פירעון של החוב ומאי תשלום של הריבית התקופתית. החשש הזה שווה כסף ומכאן שיש תשואות גבוהות. במידה והריבית תשולם בזמן והחוב יחשב ככזה שיחזור למשקיעים בביטחון רב – התשואות כמובן ירדו – במקרה הזה בעצם המשקיע ירשום רווחי הון משמעותיים.

התשואות הגבוהות מספרות סיפור על חשש המשקיעים מאי תשלום ומאי החזר ההשקעה (דיפולט) – הווה אומר – הפסד השקעה משמעותי עד מצב של מחיקה טוטאלית של הכסף. במקרה של הסדר חוב המשקיע יקבל חלק מסויים מכספו.

אז כחלק מהפיזור בתיק ההשקעות, במסגרת רכיב הסיכון האג”חי, ניתן לשלב אג”ח זבל.

על מנת להקטין את הסיכון ברכיב זה אני מעדיף לעשות שימוש בקרנות נאמנות. אם בקרנות מחקות ואם במנוהלות.

השימוש בקרן נאמנות מבטיחה כמה דברים במקביל:

  1. הימנעות מדיפולט (אי תשלום ואיבוד הכסף)
  2. פיזור רחב – חשיפה לשלל אגרות חוב מסוג זה
  3. סחירות מלאה – יכולת מימוש האחזקה בכל עת

החל משנת 2008 יש שחיקה משמעותית בריביות הבנקים המרכזיים ומכאן שחיקה משמעותית בתשואות של אגרות החוב כולן. השחיקה באה לידי ביטוי גם באגרות חוב HIGH YIELD.

לאור זאת כדאי תמיד לשים לב למרווח התשואתי מול האג”ח הממשלתי – שיש אלטרנטיבה בתמורה להגדלת הסיכון.

אג”ח ישראלי – דוגמא מספרית (במח”מ בקירוב):

תשואת אג”ח ממשלתי שקלי – 0.14%

תשואת אג”ח ממשלתי צמוד – 1.12% –

תשואת אג”ח קונצרני בונד 20 – 1.12%

תשואת אג”ח HY – 4.07%

נכון להיום יש קרנות מחקות וקרנות מנוהלות הפועלות בסקטור אגרות החוב HIGH YIELD ועדיין, לפני השקעה בסקטור כדאי לשים לב לסיכונים המובנים בסוג כזה של השקעה.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.