הדולר 2.9..

אני עוד זוכר את הדולר שחצה לראשונה שער של 5 שקלים לדולר אמריקאי אחד. זה היה מתישהו בשנת 2001 או 2002. בקיצור-לפני 20 שנה.

בימים ההם אנשים צרכו דולרים ללא הפסקה וכל השוק הישראלי היה דולרי. אפילו קנית דירה היתה בדולרים. נשמע הזוי.

הדולר היה המלך. היו כאלה שפשוט קנו דולרים ושמו מתחת לבלטות.

בימים אלו הדולר חוזר לשערים היסטוריים שלפני 25 שנה. שער הדולר נסחר עכשיו (9.11.21, שעה 10:40) ברמה של 3.104. מדהים.

לאורך השנים האחרונות, אלו הקרובות, היו לא מעט סוחרים ומשקיעים שהחליטו ששער הדולר הגיע ליעדו התחתון. זה קרה בשער של 4 שקלים לדולר, בשער של 3.6 שקלים לדולר, בשער של 3.5, בשער של 3.2 וגם היום – עדיין נמצא את האחד שיחליט שהשער הנוכחי הוא התחתון ביותר ומכאן ניתן רק לעלות.

צר לי לאכזב – אין מי שבאמת יודע.

שערי מט”ח נקבעים על סמך ציפיות לשינויי ריבית ותנועות מאקרו כלכליות. הציפיות עצמן מספיקות על מנת להזיז שערי מט”ח, בדיוק כמו שערי מניות ואגרות חוב.

על בסיס הנתונים הקיימים, הן ברמת הציפיות ריבית בארץ ובחו”ל, והן ברמת המאקרו כלכלה, אני מעריך שהדולר יכול לבקר גם ברמה של 2.9 שקלים.

אז איך קובעים האם להחזיק דולר או לא? מאוד פשוט..

אם אתה חי בישראל ובשקלים – תחזיק שקלים.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.