אגרות חוב בראיה לשנת 2023

אם מניות זה מטוטלת לזמן הקצר – אז אגרות חוב זה משהו הרבה יותר איטי.

משהו איטי עד שהגענו לשנת 2022. השנה עלתה הריבית במהירות של שיאן אולימפי ל – 100 מטר מה שלא השאיר מקום להתנהגות חיובית באגרות החוב לכל אורך המרחב והמח”מ.

אגרות חוב ממשלתיות, החלק הסולידי ביותר בתיק ההשקעות בעולם, רשמו ירידות שערים דו ספרתיות והתשואות עלו למספרים שאך לפני חודשים ספורים רק יכולנו לחלום עליהם.

גם מי שלא למד כלכלה יודע שהשווקים נעים במחזור כלכלי ומה שעלה יירד ומה שירד יעלה בחזרה.

זה נכון ביתר שאת במחזור הריבית.

מזה 10 שנים השווקים התרגלו לריביות נמוכות מאוד על סף אפס. ותוך חודשים ספורים קפצנו כמו קפיצת בנג’י, רק הפוכה, לרמות ריבית של 3-4 אחוז. תנועה חזקה ומהירה מאוד.

אך טבעי שנבחן האם הנכסים המושפעים ביותר, שספגו הכי הרבה, נמצאים במקום שראוי להשקעה במידה והציפיות והריבית ישתנו. יצא לי לכתוב לא מעט על ציפיות – שזה בעצם מה שמניע את השווקים היום לטובת העתיד.

בציפיות לשנת 2023 אפשר לדון כבר היום. זה לא רחוק.

הקולות ששומעים בדירקטוריונים של הבנקים המרכזיים כבר שונים במעט. האגרסיות חלשות יותר ומפייסות יותר.

אם במהלך החודשים האחרונים הציפיות היו להעלאות ריבית חדות והן אכן הגיעו והתממשו, כיום הציפיות כבר מתונות יותר והמספרים כבר משדרים הורדת הילוך.

לאחר העלאות אגרסיביות של 0.75% במספר פעימות רצופות, הציפיות לשנת 2023 כבר נעות על העלאות של 0.5% ולאחר מכן 0.25% עם יעד ריבית של 5% בארה”ב. אז אנחנו לא כאלה רחוקים משם מה שאומר שכדאי לחשוב ולתכנן כבר היום את רכיב האג”ח לשנת 2023.

הרע הכלכלי אולי עדיין לפנינו אך ריבית ברמה של 6% או 7% כנראה שלא נראה. כנראה.

אם אלו הן הציפיות אז כדאי לבחון השקעה באג”ח. מחיר אג”ח עולה כאשר ריבית יורדת. תשואת אג”ח יורדת כאשר מחירו עולה. מחיר אג”ח עולה גם כאשר הציפיות מהריבית להאט וכאשר רואים את השינוי באופק.

על מנת לא להיחשף למרבית הסיכון (וחייבים לזכור – כגודל הסיכון = גודל הסיכוי) יהיה צורך לנהל סיכוני מח”מ ולתת משקל לממשלתי מול הקונצרני.

ברמת הסיכון המקסימלי, חשיפה לקונצרני במח”מ ארוך תיתן מענה מעולה לאוהבי הסיכון ולאחר מכן, ברמת סיכון נמוכה יותר, ממשלתי במח”מ ארוך.

בניהול ופיזור מח”מ בין קונצרני לממשלתי נקטין את החשיפה לסיכונים (במידה והערכות וציפיות הריבית שלנו יתבררו כשגויות) ונוכל להתקדם בניהול הסיכונים ככל שמתקדם הזמן ויש תוקף לציפיות שלנו.

מי שקורא אותי יודע שאני גם מאוד בעד לנהל את הסיכון אמצעות קרנות נאמנות. הן מחקות והן אקטיביות.

ניתן לפתוח חשיפות עוקבות על כל מדד אג”ח, כמעט על כל טווח מח”מ, הן בארץ והן בחו”ל.

ניתן לפתוח חשיפות אקטיביות בקרנות אג”ח שונות שמנהלות עבורנו את סיכוני המח”מ והעדפות של ממשלתי וקונצרני או רק ממשלתי או רק קונצרני.

רק צריך לזכור ולהבין – שאגן תהיה עצירה בריבית ובעוד שנה או אולי שנתיים הריבית אפילו תרד – מחיר אגרות החוב יהיה כבר יקר יותר.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.