הערכות לשנת 2023

אז איך נערכים לשנה חדשה בתיק ההשקעות?

באופן הבסיסי ביותר אני לא בעד שינויים מרחיקי לכת רק כי הסתיימה שנה והחלה שנה חדשה.

כשבונים תיק השקעות הצורך הוא להתייחס לפרופיל הסיכון ולצרכים שלנו כולל פרק הזמן המתוכנן להשקעה והאם יש או אין צרכים לכסף בפרק הזמן הנראה לעין.

עם זאת, לא כדאי להתעלם מהאירועים בארץ ובעולם בפן הפיננסי. שנת 2022 היתה שנה חריגה ולאו דווקא בגלל שהמניות צללו. בימי השקעות “רגילים” הכסף בורח ממניות וזורם לאפיק הסולידי – אגרות חוב. בעיקר ממשלתיות. באה שנת 2022 עם הריבית העולה והבריחה כסף הן מהמניות והן מאגרות החוב כך שכמעט כל אפיקי ההשקעה רשמו ירידות שערים חדות. אה.. פרט לסקטור האנרגיה שרשם עליות שערים.

בבואנו לבחון איך כדאי להתייחס לאירועים במסגרת תיק ההשקעות צריך קודם כל לבחון האם הצרכים שלנו השתנו והאם היחס שלנו לסיכון השתנה.

אם הכל נשאר זהה – אז שנת 2023 צריכה להיות מוטה אגרות חוב מוטה מח”מ.

המשחק השנה יהיה סביב ניהול מח”מ (משך חיים ממוצע) של אגרות החוב, אם בקונצרני ואם בממשלתי, בארץ ובחו”ל.

הריבית הגבוה, לצד אינפלציה גבוה, כבר כאן. הנתונים ידועים וברורים. הסבירות שנגענו בפיק – לא מבוטלת.

ולכן, כמו שהשוק נפגע כאשר הריבית עלתה כך הוא יכול\עלול להתהפך כאשר הריבית תחל לרדת.

עיקר ההתייחסות היא כמובן לסקטור אגרות החוב.

גם בסקטור החוב יש מניפת סיכונים רחבה.

החל מסיכון נמוך מאוד – מק”מ (מלווה קצר מועד, מונפק ע”י בנק ישראל למקסימום של שנה) ועד לאגרות חוב ממשלתיות במגוון גדול של נקודות פדיון ועד לאגרות חוב קונצרניות, הן ברמות מח”מ שונות והן ברמות דירוג שונות.

אם מק”מ נמצא בסקלה של סיכון הנמוך ביותר – אז אג”ח קונצרני HIGH YIELD (אגרות חוב קונצרניות בתשואות גבוהות, בדרוג נמוך או ללא דרוג כלל) נמצא בקצה השני של הסקלה, שם הסיכון הגדול ביותר.

כמובן שלכל אלה צריך להוסיף האם החשיפה תהיה צמודת מדד (אינפלציה) או שקלית או דולרית.

עוד נוסיף, האם אנחנו מעוניינים בחשיפה ישירה לאגרות חוב או לפעול באמצעות קרנות נאמנות.

גם בקרנות הנאמנות נוכל לבחור – האם באמצעות קרן סל, קרן מחקה או קרן אג”ח אקטיבית.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.