קסם חסר שחר 5 +

בשוק ההון אין כדורי בדולח והטווח הקצר לא ממש מעניין משקיעים רציניים. עם זאת, כל משקיע אוהב לפתוח ברגל ימין את הפוזיציה שפתח זה מכבר. ב – 28 לאפריל כתבתי כאן על אפשרויות השורט (חסר) על אגרות החוב ועל הפתרון למחירי אגרות החוב הגבוהים. אחד הניירות הנסחרים בבורסה – קסם חסר 5 + מאפשר להוציא […]

More