שימוש במידע פנים

לא פעם אני שומע סביבי משקיעים שונים המנסים לדלות מידע פנים על חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה. כידוע (או שלא..), שימוש במידע פנים הינו עבירה פלילית שדינה מאסר. מהו שימוש במידע פנים? כל מידע אשר ידוע למשקיע שנודע לו במסגרת עבודתו לפני פרסומו לציבור הרחב ועל בסיסו נרכשו מניות בחברה. עפ”י הגדרת החוק בסעיף 52א’: מידע […]

More