קרנות נאמנות ממוקדות אל מול קרנות נאמנות מבוזרות

בניית תיק השקעות (אלוקציה) היא יותר חשובה מהבחירה הספציפית של ניירות הערך. אפשר לבחור ניירות ערך טובים אך בנייה עקומה של תיק ההשקעות ואלוקציה שגויה עלולה להסב נזק רב יותר מהתועלת.

בבואנו לבנות תיק השקעות באמצעות קרנות נאמנות – האלוקציה לא פחות חשובה. אולי אף יותר.

על קרנות נאמנות והפיזור כבר כתבתי כאן וכאן וגם כאן.

במאמר הזה אתמקד בקרנות נאמנות מחקות (או קרנות סל) ואת השימוש היעיל בהן לטעמי.

אחרי שנקבעה האלוקציה של תיק ההשקעות – רמת סיכון, חשיפה לישראל, חשיפה לחו”ל, חשיפה למניות, חשיפה לאג”ח קונצרני, חשיפה לאג”ח ממשלתי, מח”מ, דירוג, חלופות מזומן ועוד – נחפש את הקרנות המתאימות לנו.

נוכל בקלות למצוא קרנות מבוזרות הכוללות סל חשיפות המכסות חלק ניכר מהחשיפות אליהן אנו מעוניינים להיחשף.

על פניו, קרנות מבוזרות מאפשרות לנו להיחשף ולהתחקות אחר מספר מדדים באמצעות קרן נאמנות אחת. דיל טוב.

אז זהו שלא!

קניית קרן נאמנות מבוזרת המחקה מספר מדדים במשקלות שונים אינה מאפשרת לנו להגיב למה שקורה בשוק ובטח לא מאפשרת לנו להגיב לתת המדד שבקרן הנאמנות.

עוד יותר מכך, קרנות מבוזרות לא מאפשרות לנו להנות מאלוקציה גמישה ודינמית ותוקעת וכולאת את תיק ההשקעות בין השקעות טובות לבין השקעות פחות טובות ללא יכולת לשנות.

מצד אחד אנו לא נשנה השקעה ואסטרטגיית השקעה כל שני וחמישי אך מצד שני אנו רוצים חופש השקעתי להוסיף או לוותר על השקעות פחות טובות. טובות יותר או טובות פחות.

אתבל כמובן בדוגמא:

אם אלוקצית ההשקעות שלי היא 100 אחוז מניות – חצי ישראל וחצי ארה”ב אז יש לי אפשרות להשקיע בקרן מחקה מבוזרת אשר 50% עוקב אחר מדד ת”א 125 ו – 50% עוקב אחר מדד ספ500.

ומה אם אני בעד צמצום חשיפה לאחד המגזרים? ומה אם אני מעוניין להגדיל חשיפה?

אפשר לקבוע שאני דיי תקוע. הקרן לא מאפשרת לי מאחר וו מדיניותה.

האלטרנטיבה:

קניה של 2 קרנות מחקות: קרן המחקה אחר מדד תל אביב 125 – 50%, קרן המחקה אחר מדד ספ500 – 50%.

במקרה האלטרנטיבי יש לנו תיק השקעות יותר וורסטילי ובמידת הצורך נקטין או נגדיל את האחזקה הרלוונטית ואף נוכל, במסגרת עמידה ביעדי האלוקציה, להיחשף למדדים נוספים.

לסיכום:

אחרי קביעת אלוקציה ובחירה להשקיע באמצעות קרנות נאמנות מחקות (או קרנות סל) אני מעדיף תמיד קרנות ממוקדות ולא מבוזרות.

יש המון קרנות נאמנות מבוזרות שמציעות שלל חשיפות לשלל מדדים – אני נמנע מהן.

אני מעדיף להשקיע בפיזור רחב יותר באמצעות יותר קרנות מדויקות כך שברגע נתון ניתן יהיה לשנות, להחליף, להקטין או להגדיל.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.